5. Forum Matematyków Polskich

Rzeszów   16-20 września 2013

Rejestracja uczestników w miejscu obrad – na parterze w Hallu Głównym
17 września 2013    wtorek       8:00 - 16:00
18 września 2013    środa          8:30 - 14:00
19 września 2013    czwartek    8:30 - 13:00

PROGRAM 5. FORUM MATEMATYKÓW POLSKICH

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

16 WRZEŚNIA 2013 (PONIEDZIAŁEK)
17:00 – 19:00 posiedzenie Zarządu Głównego PTM (sala 265)

Powrót na górę

17 WRZEŚNIA 2013 (WTOREK)
9:00 – 10:30 uroczyste otwarcie 5FMP, wystąpienia zaproszonych gości, wręczenie Nagród Głównych PTM za rok 2012 i nagrody 5. edycji konkursu The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences (Banach Prize) Aula Główna
10:30 – 10:40 fotografia grupowa Przed budynkiem
10:40 – 11:00 przerwa kawowa / konferencja prasowa Banach Prize  
11:00 – 11:45 Jan Stochel, UJ, Operatory subnormalne a drzewa skierowane [wykład plenarny] Aula Główna
12:00 – 12:45 Krzysztof Krupiński, UWr, Teoria modeli a topologia [wykład plenarny] Aula Główna
13:00 – 13:30 Marcin Pilipczuk, UW, Losowe ściąganie, zbalansowane cięcia i problemy rozcinania grafu [wykład laureata nagrody Banach Prize] Aula A
13:00 – 13:30 Joanna Kułaga-Przymus, UMK, Własności ergodyczne i spektralne gładkich potoków na powierzchniach [wykład laureatki Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2012] Aula B
13:30 – 15:00 obiad  
15:00 – 16:30 otwarte posiedzenie Komitetu Matematyki PAN (część I)* Aula Główna
16:30 – 17:00 przerwa kawowa  
17:00 – 18:30 otwarte posiedzenie Komitetu Matematyki PAN (część II)* Aula Główna
19:30 – 24:00 bankiet

Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

* Podczas otwartego posiedzenia Komitetu Matematyki PAN słuchacze będą mieli okazję uzyskać informacje o działalności Komitetu w ramach określonych Ustawą o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku. W szczególności Małgorzata Bogdan przekonywać będzie, dlaczego warto wspierać statystykę stosowaną, Adam Jakubowski dostarczy informacji statystycznych na temat skuteczności nowych procedur uzyskiwania stopni naukowych, a Paweł Strzelecki przedstawi blaski i cienie kategoryzacji w wydaniu AD 2013 (z punktu widzenia dużego uniwersyteckiego wydziału matematyki).

Powrót na górę

18 WRZEŚNIA 2013 (ŚRODA)
9:00 – 9:45 Tadeusz Komorowski, UMCS&IMPAN, Transport cząstek i fal w ośrodkach losowych [wykład laureata Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2011] Aula Główna
10:00 – 10:45 Zbigniew Peradzyński, UW, Modelowanie matematyczne w naukach technicznych i przyrodniczych [wykład laureata Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2011] Aula Główna
10:45 – 11:15 przerwa kawowa  
11:15 – 12:00 Piotr Bogusław Mucha, UW, Przepływy nieściśliwe oczyma matematyka [wykład plenarny] Aula Główna
12:15 – 12:45 Małgorzata Mikołajczyk, UWr, Bryły w plasterkach [wykład laureatki Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2012] Aula B
12:15 – 12:45 Jan Poleszczuk, UW, Stochastyczne modele ekspresji genów – co możemy wymodelować i pomierzyć eksperymentalnie? [wykład laureata Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2011] Aula A
13:00 – 13:30 Łukasz Kosiński, UJ, Funkcje holomorficznie niezmiennicze a różne rodzaje wypukłości [wykład laureata Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2010] Aula B
13:00 – 13:30 Marcin Preisner, UWr, Przestrzenie Hardy’ego dla operatorów Schrӧdingera [wykład laureata Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2011] Aula A
13:30 – 14:30 obiad  
14:30 – 19:00 wycieczki  

Powrót na górę

19 WRZEŚNIA 2013 (CZWARTEK)
9:00 – 9:45 Maciej Ulas, UJ, Punkty wymierne na krzywych, powierzchniach i wyżej wymiarowych rozmaitościach algebraicznych: trzy problemy [wykład plenarny] Aula Główna
10:00 – 10:45 Jacek Świątkowski, UWr, Krzywizna symplicjalna i egzotyczne nieskończone grupy dyskretne [wykład laureata Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2012] Aula Główna
10:45 – 11:15 przerwa kawowa  
11:15 – 13:05 obrady w sesjach tematycznych (część I)  
11:15 – 13:05 finał Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki (KUPzM)  
13:05 – 14:30 obiad  
14:30 - 15:50 obrady w sesjach tematycznych (część II)  
15:30 - 16:00 wręczenie medali, dyplomów i nagród laureatom Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki (KUPzM) Aula B
15:50 – 16:30 przerwa kawowa / sesja plakatowa  
16:30 – 18:20 obrady w sesjach tematycznych (część III) / sesja plakatowa  
20:00
koncert Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83

Powrót na górę

20 WRZEŚNIA 2013 (PIĄTEK)
10:00 – 10:45 Bronisław Wajnryb, PRz, Dynamika pewnych homeomorfizmów torusa [wykład plenarny] Aula Główna
10:45 – 11:15 przerwa kawowa  
11:15 – 11:45 Mateusz Kwaśnicki, UWr, Suprema procesów Lévy’ego [wykład laureata Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2010 i Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za rok 2011] Aula Główna
12:00 – 12:45 Jan Koroński, PK, Równania różniczkowe w publikacjach matematyków polskich XIX wieku Aula Główna
13:00 – 14:00 obiad  

Powrót na górę