5. Forum Matematyków Polskich

Rzeszów   16-20 września 2013

KOMITET HONOROWY

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Barbara Kudrycka

Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl

Wojewoda Podkarpacki - Małgorzata Chomycz - Śmigielska

Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego – Aleksander Bobko

Rektor Politechniki Rzeszowskiej – Marek Orkisz

PATRONAT HONOROWY
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego