5. Forum Matematyków Polskich

Rzeszów   16-20 września 2013

KOMITET ORGANIZACYJNY

Stanisława Kanas (Uniwersytet Rzeszowski) – prezes Oddziału Rzeszowskiego PTM, przewodnicząca KO

Krystyna Jaworska (Wojskowa Akademia Techniczna) - sekretarz PTM

Renata Jurasińska (Uniwersytet Rzeszowski)

Joanna Kowalczyk (Uniwersytet Rzeszowski)

Barbara Pękala (Uniwersytet Rzeszowski)

Krzysztof Piejko (Politechnika Rzeszowska)

Sławomir Sorek (Uniwersytet Rzeszowski)

Anna Szpila (Uniwersytet Rzeszowski)