5. Forum Matematyków Polskich

Rzeszów   16-20 września 2013

KOMITET PROGRAMOWY

Stanisława Kanas (Uniwersytet Rzeszowski) – prezes Oddziału Rzeszowskiego PTM

Wojciech Gajda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Piotr Gwiazda (Uniwersytet Warszawski)

Sławomir Kołodziej (Uniwersytet Jagielloński)

Janina Kotus (Politechnika Warszawska)

Paweł Krupski (Uniwersytet Wrocławski)

Ołeh Łopuszański (Uniwersytet Rzeszowski)

Wacław Marzantowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - wiceprezes PTM

Zdzisław Rychlik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Paweł Walczak (Uniwersytet Łódzki)

Iwona Włoch (Politechnika Rzeszowska)