5. Forum Matematyków Polskich

Rzeszów   16-20 września 2013

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Organizatorem lokalnym 5. Forum Matematyków Polskich jest Oddział Rzeszowski PTM, a współorganizatorem Uniwersytet Rzeszowski, w którego murach toczyć się będą obrady.

Wszystkie spotkania i wykłady odbędą się na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, w budynku Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej przy ulicy prof. Stanisława Pigonia 1 w Rzeszowie.

Forum Matematyków Polskich jest konferencją, której tradycja sięga dwudziestolecia międzywojennego. W 1927 roku Polskie Towarzystwo Matematyczne zorganizowało we Lwowie I Polski Zjazd Matematyczny. Sprawozdanie z tego wydarzenia wydano w 1929 roku w postaci Księgi Pamiątkowej, którą w wersji elektronicznej (e-book) PTM opublikowało (84 lata później) na swoim portalu www.ptm.org.pl

Od 2006 roku Zjazdy PTM noszą nazwę Forum Matematyków  Polskich.

Poprzednie konferencje FMP:

I Forum Matematyków Polskich, 4 - 8 września 2006, Gdańsk
II Forum Matematyków Polskich, 1 – 4 lipca 2008, Częstochowa
III Forum Matematyków Polskich, 30 czerwca - 2 lipca 2009, Kraków
IV Forum Matematyków Polskich, 1 - 3 lipca 2010, Olsztyn

PATRONAT HONOROWY
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego