5. Forum Matematyków Polskich

Rzeszów   16-20 września 2013
Rzeszów jest 180-tysięcznym miastem, położonym nad rzeką Wisłok, będącym stolicą województwa podkarpackiego.  Rozwinął się z wczesnośredniowiecznej osady, choć wykopaliska świadczą o istnieniu na tych terenach gospodarki zbieracko-łowieckiej już u schyłku paleolitu. W 1354 roku król Kazimierz Wielki przekazał Rzeszów na własność rycerzowi Janowi Pakosławicowi ze Stróżysk, który od miasta przyjął nazwisko Rzeszowski. Właścicielami Rzeszowa były kolejno rody: Ligęzów, Ostrogskich i Lubomirskich. Po zacnych właścicielach pozostało w Rzeszowie wiele zabytków o interesującej historii. Obecnie miasto jest dużym ośrodkiem kulturalnych, akademickim, handlowo-usługowym i przemysłowym. Na rzeszowskich uczelniach  studiuje ponad 45 tysięcy studentów, a  liczba ta ciągle rośnie.  W Rzeszowie i jego okolicach mają siedziby liczne firmy reprezentujące różne gałęzie przemysłu, np. z branży lotniczej, teleinformatycznej, farmaceutycznej czy  branży AGD.

Ważniejsze obiekty zabytkowe Rzeszowa:

 • Rynek – zespół urbanizacyjno-architektoniczny, o którym kronikarze wzmiankowali już w XIV wieku. Obecna zabudowa Rynku została ukształtowana między XVII a XIX wiekiem; http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_w_Rzeszowie
 • Ratusz (obecna siedziba Urzędu Miasta, Rady Miasta i Prezydenta) – aktualny wystrój Ratusza zawdzięczamy gruntownej jego przebudowie dokonanej w latach 1897-98; http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Rzeszowie
 • Podziemna Trasa Turystyczna – położona w dużej części pod Rynkiem, skrywa pozostałości gotyckich budynków z czasów powstawania miasta. Zwiedzający mają możliwość zobaczenia licznych piwnic i lochów sięgających 10 metrów w głąb ziemi; http://www.trasa-podziemna.erzeszow.pl/
 • Ul. 3-go Maja – zwana dawniej ulicą „Pańską” albo „Paniagą”. Przy tym reprezentacyjnym deptaku miasta położone są liczne zabytkowe kamieniczki i budowle; http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_3_Maja_w_Rzeszowie
  Na jednym końcu ulicy znajduje się kościół parafialny p.w. św. Stanisława i św. Wojciecha. Budowla ta, z gotyckim prezbiterium pochodzącym z XV wieku, zwana jest popularnie „rzeszowską Farą”. Obok kościoła usytuowana jest wysoka dzwonnica z początku XVII wieku; http://www.fara.rzeszow.pl/
 • Zespół dawnego Konwentu Pijarów przy ul. 3-go Maja, którego początki sięgają połowy XVII wieku. Składa się z zespołu trzech połączonych budowli: kościoła p.w. św. Krzyża, budynku klasztornego (obecnie siedziby Muzeum Okręgowego) oraz budynku kolegium - późniejsze gimnazjum, do którego uczęszczali m.in. Ignacy Łukasiewicz, Władysław Sikorski, Julian Przyboś. W budynku mieści się obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego;
  http://pl.wikipedia.org/wiki/
  Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5
  %9Awi%C4%99tego_Krzy%C5%BCa_w_Rzeszowie
 • Letni Pałac Lubomirskich wzniesiony na przełomie XVII i XVIII wieku - dawna letnia rezydencja Lubomirskich;
  http://pl.wikipedia.org/wiki/
  Letni_Pa%C5%82ac_Lubomirskich_w_Rzeszowie
 • Zamek (obecna siedziba sądu i prokuratury), którego budowę zapoczątkowano na przełomie XVI i XVII wieku. Zamek został gruntownie przebudowany w drugiej połowie XVII wieku przez Lubomirskich; http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Rzeszowie
 • Zespół Klasztorny Bernardynów, wzniesiony w pierwszej połowie XVII wieku i odnowiony na przełomie XIX i XX wieku, składający się z ogrodów klasztornych (obecnie intensywnie przywracanych do dawnej świetności), klasztoru oo. Bernardynów oraz kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP. Kościół stanowi późnorenesansową budowlę z elementami baroku. We wnętrzu kościoła znajdują się dwie kaplice. W jednej z nich znajduje się późnogotycka figura Madonny zwanej Rzeszowską. Koronowana w drugiej połowie XVIII wieku, uważana już od dawna za cudowną i łaskami słynącą.  Z racji kultu Matki Bożej kościół stał się Sanktuarium Maryjnym, a sama Matka Boża została ogłoszona patronką miasta Rzeszowa. We wrześniu 2008 roku, dekretem Stolicy Apostolskiej, Sanktuarium został podniesione do godności Bazyliki. Z racji przypadającej w tym roku 500-letniej rocznicy objawień Matki Boskiej, Sanktuarium przygotowuje się do wielkich obchodów rocznicowych, których kulminacyjne wydarzenia przypadną na wrzesień br.;
  http://www.bernardyni.rzeszow.pl/

Informacje o Rzeszowie

Ciekawe informacje o Rzeszowie i Podkarpaciu jak i o wydarzeniach kulturalnych i sportowych odbywających się w Rzeszowie i okolicach można znaleźć na stronach:

http://www.rzeszow.pl/

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/zabytki-rzeszowa