5. Forum Matematyków Polskich

Rzeszów   16-20 września 2013

Na program naukowy 5. Forum Matematyków Polskich składać się będą

- wykłady plenarne

- wykłady laureatów nagród PTM za lata 2010, 2011, 2012

- sesje tematyczne

- sesja plakatowa

Ponadto odbędzie się otwarte posiedzenie Komitetu Matematyki PAN.

Andrzej Kamiński i Svetlana Mincheva-Kamińska z Uniwersytetu Rzeszowskiego przygotowali okolicznościową wystawę z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Mikusińskiego.

Tradycyjnie na 5FMP zaplanowane też zostały zmagania najmłodszych naukowców, czyli finał Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki.