5. Forum Matematyków Polskich

Rzeszów   16-20 września 2013

WYCIECZKI

Dla uczestników 5.Forum organizatorzy rzeszowscy przewidzieli dwie wycieczki - do wyboru. Jedna, to zwiedzanie Rzeszowa i Podziemnej Trasy Turystycznej, a druga - zwiedzanie "Karpackiej Troi" w Trzcinicy. Wycieczka (niezależnie od wyboru) odbędzie się w dniu 18 września 2013 (środa) w godzinach 14:00 – 21:00. W trakcie wycieczki przewidziana jest kolacja dla uczestników.

 

Zwiedzanie Rzeszowa i Podziemnej Trasy Turystycznej

Wycieczka ta będzie miała charakter spokojnego marszu połączonego ze zwiedzaniem najważniejszych i najpiękniejszych miejsc Rzeszowa. Zwiedzanie będzie prowadzone przez licencjonowanych przewodników, co umożliwi uczestnikom poznanie historii miasta. Kulminacyjnym momentem  wycieczki jest przejście przez Podziemną Trasę Turystyczną (jedną z nielicznych takich tras w Polsce) oraz kolacja. Przewidujemy, że czas zwiedzania Rzeszowa wraz z trasą podziemną zajmie około 3 godzin. Wyjście z Podziemnej Trasy Turystycznej jest zlokalizowane blisko rzeszowskiego Rynku, a Rynek (zwłaszcza w okresie letnim) to centralne miejsce spotkań towarzysko-rozrywkowych zarówno mieszkańców miasta jak i gości. Na Rynku ulokowane są liczne „ogródki piwne”. Aby umożliwić chętnym poznanie również „nocnego życia” Rzeszowa trasa wycieczki zakończy się właśnie w tym miejscu. 

Ważniejsze obiekty zabytkowe Rzeszowa uwzględnione w planie wycieczki:

 • Rynek – zespół urbanizacyjno-architektoniczny, o którym kronikarze wzmiankowali już w XIV wieku. Obecna zabudowa Rynku została ukształtowana między XVII, a XIX wiekiem; http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_w_Rzeszowie
 • Ratusz (obecna siedziba Urzędu Miasta, Rady Miasta i Prezydenta) – obecny wystrój Ratusza zawdzięczamy gruntownej jego przebudowie dokonanej w latach 1897-98; http://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Rzeszowie
 • Podziemna Trasa Turystyczna – położona w dużej części pod Rynkiem, skrywa pozostałości gotyckich budynków z czasów powstawania miasta. Zwiedzający mają możliwość zobaczenia licznych piwnic i lochów sięgających 10 metrów w głąb ziemi;  http://www.trasa-podziemna.erzeszow.pl/
 • Ul. 3-go Maja – zwana dawniej ulicą „Pańską” albo „Paniagą”. Przy tym reprezentacyjnym deptaku miasta położone są liczne zabytkowe kamieniczki i budowle; http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_3_Maja_w_Rzeszowie
  Na jednym końcu tej ulicy znajduje się kościół parafialny p.w. św. Stanisława i św. Wojciecha. Budowla ta, z gotyckim prezbiterium pochodzącym z XV wieku, zwana jest popularnie „rzeszowską Farą”. Obok kościoła znajduje się wysoka dzwonnica z początku XVII wieku; http://www.fara.rzeszow.pl/
 • Zespół dawnego Konwentu Pijarów – znajdujący się przy ul. 3-go Maja, a którego początki sięgają połowy XVII wieku. Składa się z zespołu trzech połączonych budowli: kościoła p.w. św. Krzyża, budynku klasztornego (obecnie siedziby Muzeum Okręgowego) oraz budynku kolegium – późniejsze gimnazjum (do którego uczęszczali m.in. Ignacy Łukasiewicz, Władysław Sikorski, Julian Przyboś)- obecnie siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego;
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tego_Krzy%C5%BCa_w_Rzeszowie;
  Letni Pałac Lubomirskich – wzniesiony na przełomie XVII i XVIII wieku; dawna letnia rezydencja Lubomirskich;
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Letni_Pa%C5%82ac_Lubomirskich_w_Rzeszowie
 • Zamek (obecna siedziba sądu i prokuratury), którego budowa została zapoczątkowana na przełomie XVI i XVII wieku. Zamek został gruntownie przebudowany w drugiej połowie XVII wieku przez Lubomirskich; http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Rzeszowie
 • Zespół Klasztorny Bernardynów – wzniesiony w pierwszej połowie XVII wieku i odnowiony na przełomie XIX i XX wieku – składający się z ogrodów klasztornych (które obecnie intensywnie są przywracane do dawnej świetności), klasztoru oo. Bernardynów oraz kościoła p.w.  Wniebowzięcia NMP. Kościół stanowi późnorenesansową budowlę z elementami baroku. We wnętrzu kościoła mieszczą się dwie kaplice. W jednej z nich, znajduje się późnogotycka figura Madonny, zwanej Rzeszowską, koronowana w drugiej połowie XVIII wieku. Figura uważana jest już od dawna za cudowną i łaskami słynącą.  Z racji kultu Matki Bożej kościół stał się Sanktuarium Maryjnym, a sama Matka Boża została ogłoszona patronką miasta Rzeszowa. We wrześniu 2008 roku, dekretem Stolicy Apostolskiej, Sanktuarium został podniesione do godności Bazyliki. Z racji przypadającej w tym roku 500-letniej rocznicy objawień Matki Boskiej, Sanktuarium przygotowuję się do wielkich obchodów rocznicowych, których kulminacyjne wydarzenia przypadną na wrzesień br.; http://www.bernardyni.rzeszow.pl/

 

Zwiedzanie „Karpackiej Troi” w Trzcinicy

W ramach tej wycieczki proponujemy odwiedzenie tzw. „Karpackiej Troi” znajdującej się w miejscowości Trzcinica (ok. 74 km od Rzeszowa).  Zwiedzanie (z przewodnikiem) zajmie około 2 godzin, a zakończone będzie kolacją (przypuszczalnie w formie grilla). Z uwagi na dojazd z Rzeszowa do Trzcinicy i w odwrotnym kierunku przewidujemy, że powrót do Rzeszowa nastąpi ok. godziny 21.

Z racji ograniczonych możliwości logistycznych limit chętnych na wycieczkę do Trzcinicy wynosi 80 osób (decyduje kolejność zgłoszeń na wycieczkę – zgłoszenie na wycieczkę dokonuje się podczas procesu rejestracji uczestnictwa w Forum).

„Karpacka Troja” jest kompleksem muzealnym należącym do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Skansen ten powstał w miejscu  odkrycia jednej z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad znanych z terenu Polski, pochodzącej z początków epoki brązu.
Cały kompleks składa się z terenu grodziska oraz parku archeologicznego leżącego u jego podnóża. Na grodzisku zrekonstruowanych zostało ponad 150 m wałów obronnych, 2 bramy prowadzące do grodu (z epoki brązu i wczesnego średniowiecza) oraz 6 chat. Na terenie parku archeologicznego zlokalizowane są rekonstrukcje wioski otomańskiej z początków epoki brązu oraz słowiańskiej z wczesnego średniowiecza. Znajduje się tu także pawilon wystawowy z salą ekspozycyjną, salą konferencyjną, salą edukacyjną dla dzieci oraz zapleczem gastronomicznym, w którym serwowane będą potrawy przygotowane w oparciu o dawną sztukę kulinarną.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.karpackatroja.pl/home.html.