5. Forum Matematyków Polskich

Rzeszów   16-20 września 2013

Sesja plakatowa odbędzie się w Hallu Głównym.

19 września 2013, czwartek, 15:50 - 19:00

Jacek Dziok, Uniwersytet Rzeszowski; Jan Stankiewicz, Politechnika Rzeszowska, O sumach częściowych pewnych funkcji harmonicznych jednolistnych

Joanna Kowalczyk, Uniwersytet Rzeszowski; Edyta Leś, Uniwersytet Rzeszowski; Janusz Sokół, Politechnika Rzeszowska, Promień wypukłości w pewnej podklasie klasy funkcji prawie wypukłych

Edyta Leś, Uniwersytet Rzeszowski, Problemy ekstremalne w wybranych rodzinach funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych