5. Forum Matematyków Polskich

Rzeszów   16-20 września 2013

PROGRAM SESJI TEMATYCZNYCH
5.FORUM MATEMATYKÓW POLSKICH

Sesje tematyczne odbędą się w czwartek, 19 września 2013

 

Sesja 1, Analiza zespolona (sala 1)

Organizatorzy sesji: Stanisława Kanas (Uniwersytet Rzeszowski), Piotr Liczberski (Politechnika Łódzka)

11:15 – 19:00

11:15 – 11:35 Arkadiusz Płoski (PŚk, Kielce), O liczbach Milnora krzywych algebraicznych
11:45 – 12:05 Tadeusz Krasiński (UŁ, Łódź). Niezmienniki liczbowe w rodzinach osobliwości izolowanych
12:15 – 12:35 Stanisława Kanas (UR, Rzeszów), Uogólnione funkcje typowo-rzeczywiste cz. I
12:45 – 13:05 Anna Tatarczak (UMCS, Lublin), Uogólnione funkcje typowo-rzeczywiste, cz. II
13:05 – 14:30 Obiad
14:30 – 14:50 Piotr Liczberski (PŁ, Łódź), Obszary α-osiągalne w R^n (C^n)
15:00 – 15:20 Jacek Dziok (UR, Rzeszów), Wielolistne funkcje pre-gwiaździste i ich zastosowania
15:30– 15:50 Dariusz Partyka (PWSZ, Chełm), Quasikonforemność odwzorowań harmonicznych
15:50 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 16:50 Lucyna Trojnar- Spelina (PRz, Rzeszów), O pewnych zastosowaniach własności splotu
17:00 – 17:20 Janusz Sokół (PRz, Rzeszów), O warunkach na gwiaździstość i mocną gwiaździstość
17:30 – 17:50 Agnieszka Sibelska (UŁ, Łódź), O własnościach geometrycznych pewnych klas zespolonych funkcji harmonicznych określonych warunkami analitycznymi lub współczynnikowymi z parametrem zespolonym
18:00 – 18:20 Renata Długosz (PŁ, Łódź), O zawieraniu się pewnych rodzin funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych
18:20 – 18:40 Krzysztof Piejko (PRz, Rzeszów), Uogólnione iloczyny Hadamarda i pewne podklasy funkcji analitycznych
18:40 – 19:00 Ewa Ciechanowicz (US, Szczecin), Punkty maksimum modułu funkcji meromorficznej a defekt Valirona

Powrót na górę

Sesja 2, Analiza funkcjonalna i zastosowania (sala 2)

Organizatorzy sesji: Ołeh Łopuszański (Uniwersytet Rzeszowski), Mirosława Zima (Uniwersytet Rzeszowski)

15:00 – 18:20

15:00 – 15:20 Wiesław Żelazko (IM PAN, Warszawa), Ideały w algebrach topologicznych: otwarte problemy i niektóre wyniki
15:30– 15:50 Andrzej Kamiński (UR, Rzeszów), O istnieniu i wzroście splotu funkcji i funkcji uogólnionych
15:50 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 16:50 Robert Plebaniak (UŁ, Łódź), Pseudoodległości, J-uogólnione kontrakcje i punkty stałe w przestrzeniach jednostajnych
17:00 – 17:20 Dariusz Wardowski (UŁ, Łódź), O pewnych twierdzeniach o punktach stałych w przestrzeniach metrycznych zupełnych
17:30 – 17:50 Mirosława Zima (UR, Rzeszów), O okresowym zagadnieniu brzegowym rzędu drugiego
18:00 – 18:20 Ołeh Łopuszański (UR, Rzeszów), Niezmiennicze miary względem działań nieskończenie wymiarowych grup i holomorficzność

Powrót na górę

Sesja 3, Geometria diofantyczna (sala 3)

Organizator sesji: Andrzej Dąbrowski (Uniwersytet Szczeciński)

16:30 – 18:20

16:30 – 16:50 Piotr Rzonsowski (UAM, Poznań), Odwzorowania redukcji dla grup typu Mordella-Weila
17:00 – 17:20 Tomasz Jędrzejak (US, Szczecin), Charakteryzacja części torsyjnej grupy Mordella-Weila jakobianów w pewnych rodzinach krzywych hipereliptycznych.
17:30 – 17:50 Bartosz Naskręcki (UAM, Poznań), Punkty wymierne na krzywych eliptycznych parametryzowanych przez trójki pitagorejskie
18:00 – 18:20 Maciej Ulas (UJ, Kraków), O uniwymierności rozmaitości algebraicznych zadanych przez normy rozszerzeń

Powrót na górę

Sesja 4, Rachunek prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne i statystyka matematyczna (sala 4)

Organizatorzy sesji: Zdzisław Rychlik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Władysław Szczotka (Uniwersytet Wrocławski), Aleksander Weron (Politechnika Wrocławska)

11:15 – 18:20

11:15 – 11:35 Małgorzata Bogdan (PWr, Wrocław), Kontrola frakcji fałszywych odkryć za pomocą porządkowego LASSO
11:45 – 12:05 Adam Jakubowski (UMK ,Toruń), Zbieżność według rozkładu elementów losowych na przestrzeniach metrycznych i submetrycznych
12:15 – 12:35 Ryszard Rudnicki (IM PAN, Katowice), Procesy kawałkami deterministyczne w modelach biologicznych
12:45 – 13:05 Władysław Szczotka (UWr, Wrocław), Zbieżność według rozkładu po przekształceniach
13:05 – 14:30 Obiad
14:30 – 14:50 Aleksander Weron (PWr, Wrocław), Anomalna dynamika złożonych systemów biologicznych – modelowanie stochastyczne i statystyczna identyfikacja
15:00 – 15:20 Zdzisław Rychlik (UMCS, Lublin), Losowe funkcjonalne twierdzenia graniczne ze zbieżnością prawie pewną
15:30– 15:50 Krzysztof Burnecki (PWr, Wrocław), FARIMA jako uniwersalny model dla ułamkowych systemów dynamicznych
15:50 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 16:50 Zbigniew S. Szewczak (UMK, Toruń), O logarytmicznych lokalnych twierdzeniach granicznych
17:00 – 17:20 Tomasz Krajka (UMCS, Lublin), Rozkłady graniczne losowych maksimów obserwowanych i nieobserwowwanych zmiennych losowych
17:30 – 17:50 Krzysztof Szajowski (PWr, Wrocław), Model multilateralnych decyzji w środowisku stochastycznym
18:00 – 18:20 Istvan Fazekas (University of Debrecen, Wegry), Limit theorems for the gezneralized allocation scheme

Powrót na górę

Sesja 5, Równania różniczkowe cząstkowe (sala 5)

Organizator sesji: Aneta Wróblewska-Kamińska (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)

11:15 – 16:50

11:15 – 11:35 Dominika Pilarczyk (UWr, Wrocław), Asymptotyczna stabilność rozwiązań układu Naviera-Stokesa
11:45 – 12:05 Jan Burczak, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, Lokalna regularność niediagonalnych układów parabolicznych
12:15 – 12:35 Agnieszka Ulikowska (UW, Warszawa), Algorytm split-up jako metoda numeryczna dla modeli dynamiki populacyjnej
12:45 – 13:05 Filip Klawe (UW, Warszawa), Termoplastyczny model Mroza
13:05 – 14:30 Obiad
14:30 – 14:50 Piotr Minakowski (UW, Warszawa), Przepływowy model plastyczności - analiza i symulacje
15:00 – 15:20 Tomasz Piasecki, Uniwersytet Warszawski, Stacjonarne równania Naviera-Stokesa dla cieczy ściśliwej - istnienie i regularność rozwiązań
15:30– 15:50 Rafał Celiński (UW, Wrocław), Asymptotyczne własności modelu opisującego formowanie się kolonii bakteryjnych
15:50 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 16:50 Aneta Wróblewska-Kamińska (IMPAN, Warszawa), Zastosowania przestrzeni Orlicz w teorii równań różniczkowych cząstkowych

Powrót na górę

Sesja 6, Teoria węzłów i rozmaitości niskowymiarowe (sala 6)

Organizatorzy sesji: Józef H. Przytycki (George Washington University, USA & Uniwersytet Gdański), Witold Rosicki (Uniwersytet Gdański)
11:15 – 16:50

11:15 – 11:35 Józef H. Przytycki (UG, Gdańsk; GWU, Waszyngton), Węzły i homologie dystrybutywne
11:45 – 12:05 Maciej Mroczkowski (UG, Gdańsk), Skan modul HOMFLYPT przestrzeni soczewkowych L(p,1)
12:15 – 12:35 Leonid Plachta (AGH,Kraków), Sploty i grafy
12:45 – 13:05 Paweł Traczyk (UW, Warszawa), Czy reprezentacja Burau jest wierna dla n=4?
13:05 – 14:30 Obiad
14:30 – 14:50 Andreas Zastrow (UG,Gdańsk), Charakteryzacja istnienia klasycznych nakryć przez (kwasi)topologiczna grupe podstawowa
15:00 – 15:20 Wojciech Politarczyk (UAM, Poznań), 4-rozmaitosci o skończonej grupie podstawowej
15:30– 15:50 Wacław Marzantowicz (UAM, Poznań) , Punkty krytyczne funkcji niezmienniczych na powierzchniach
15:50 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 16:50 Witold Rosicki (UG,Gdańsk) Józef H. Przytycki (GWU, Washington, USA & UG,Gdańsk), Niezmienniki położenia rozmaitości w kowymiarze 2 w kohomologiach quandlowych

Powrót na górę

Sesja 7, Topologia ogólna (sala 7)

Organizator sesji: Paweł Krupski (Uniwersytet Wrocławski)

11:15 – 15:50

11:15 – 11:35 Aleksander Błaszczyk (UŚl, Katowice), Topologiczne reprezentacje krat i homomorfizmów
11:45 – 12:05 Andrzej Kucharski (UŚl, Katowice), Charakteryzacja pewnych klas przestrzeni topologicznych przez gry
12:15 – 12:35 Piotr Szewczak (UKSW, Warszawa), GO-przestrzenie i parazwartość w iloczynach kartezjańskich
12:45 – 13:05 Zbigniew Lipecki (IM PAN, Wrocław), Zgodność słabej i mocnej topologii w zbiorze dodatnich miar Radona na przestrzeni zwartej
13:05 – 14:30 Obiad
14:30 – 14:50 Daria Michalik (UKSW, Warszawa), Jednoznaczność rozkładu na iloczyn kartezjański krzywych
15:00 – 15:20 Damian Sobota (PWr, Wrocław), Fibers of generic maps on surfaces
15:30 – 15:50 Paweł Krupski (UWr, Wrocław), O lokalnej własności punktu periodycznego

Powrót na górę

Sesja 8, Matematycy polscy w Powstaniu Styczniowym (sala 8)

Organizatorzy sesji: Stanisław Domoradzki (Uniwersytet Rzeszowski), Jan Koroński (Politechnika Krakowska)

14:30 – 17:50

14:30 – 14:50 Jan Koroński (PK, Kraków), Edward Jan Habich (1835-1909)
15:00 – 15:20 Stanisław Domoradzki (UR, Rzeszów), Julian Sochocki (1842-1927)
15:50 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 16:50 Danuta Ciesielska (UP, Kraków), Władysław Kretkowski, matematym, uczestnik Powstania Styczniowego
17:00 – 17:20 Antoni Leon Dawidowicz (UJ, Kraków), Roman Żuliński (1834-1864)
17:30 – 17:50 Jan Koroński (PK, Kraków), Władysław Folkierski (1841-1904)

Powrót na górę

Sesja 9, Dydaktyka Matematyki (Aula A)

Organizator sesji: Ewa Swoboda (Uniwersytet Rzeszowski)

11:15 – 18:20

11:15 – 11:35 Jacek Rogowski (PŁ, Łódź), Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle do wspomagania nauczania matematyki na wyższej uczelni
11:45 – 12:05 Bożena Maj-Tatsis (UR, Rzeszów), Marta Pytlak (UR, Rzeszów), Ewa Swoboda (UR, Rzeszów), Autorefleksja jako metoda pogłębiania wiedzy matematycznej przyszłych nauczycieli matematyki
12:15 – 12:35 Marta Pytlak (UR, Rzeszów), Rozumienie wybranych pojęć geometrycznych przez studentów matematyki
12:45 – 13:05 Joanna Jureczko (UKSW, Warszawa), Rola kalkulatora graficznego w procesie uogólniania na podstawie pewnego zadania związanego z badaniem wielomianu o pierwiastkach zespolonych
13:05 – 14:30 Obiad
14:30 – 14:50 Monika Czajkowska (IBE, Warszawa), Diagnoza poziomu umiejętności złożonych
15:00 – 15:20 Izabela Solarz (ZSOI nr 6, Kraków), Gra, która podstępnie uczy algebry
15:30– 15:50 Stefan Turnau (-), Gra, która przy okazji uczy algebry
15:50 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 16:50 Irena Karszniewicz (-), Nauczanie matematyki a nauczanie języka obcego – z doświadczeń nauczyciela praktyka
17:00 – 17:20 Marta Pytlak (UR, Rzeszów), Wprowadzanie w świat geometrii trójwymiarowej uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej
17:30 – 17:50 Anna Pyzara (UMCS, Lublin), Modelowanie matematyczne – problem także dla studentów
18:00 – 18:20 Ewa Swoboda (UR, Rzeszów), Jak wprowadzać dziecko w świat regularności geometrycznych

Powrót na górę

Sesja 10, Delta przedstawia (Aula B)

Organizator: Marek Kordos (Uniwersytet Warszawski)

11:00– 18:15

11:00 – 13:15 Finał Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki
13:15 – 14:00 Obiad
14:00 – 14:30 Jarosław Górnicki (PRz, Rzeszów), Łapu-capu
14:45 – 15:15 Renata Jurasińska (UR, Rzeszów), Matematyczne inspiracje w szaradziarstwie
15:30– 16:00 Wręczenie medali, dyplomów i nagród laureatom KUPzM
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 16:45 Andrzej Dąbrowski (UWr, Wrocław), Mandaty z urny
17:00 – 17:30 Wiktor Bartol (UW, Warszawa), Wycinanki, składanki
17:45 – 18:15 Zdzisław Pogoda (PWSZ, Nowy Sącz), Lekcje rysunku

Powrót na górę