5. Forum Matematyków Polskich

Rzeszów   16-20 września 2013

PATRONAT HONOROWY
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego