5. Forum Matematyków Polskich

Rzeszów   16-20 września 2013

Wykłady plenarne odbędą się w Auli Głównej.

Mówcy plenarni:

Krzysztof Krupiński, Uniwersytet Wrocławski
                                          Teoria modeli a topologia
                                         
17 września 2013, wtorek, 12:00 - 12:45

Piotr Bogusław Mucha, Uniwersytet Warszawski
                                                 Przepływy nieściśliwe oczyma matematyka
                                                
18 września 2013, środa, 11:15 - 12:00

Jan Stochel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
                        Operatory subnormalne a drzewa skierowane
                       
17 września 2013, wtorek, 11:00 - 11:45

Maciej Ulas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
                          Punkty wymierne na krzywych, powierzchniach i wyżej wymiarowych rozmaitościach algebraicznych: trzy problemy
                         
19 września 2013, czwartek, 9:00 - 9:45

Bronisław Wajnryb, Politechnika Rzeszowska
                                           Dynamika pewnych homeomorfizmów torusa
                                          
20 września 2013, piątek, 10:00 - 10:45